Raudteeõnnetuste vältimine on eelkõige liikleja enda kätes

TJA pressiteade
15.02.2018

2017. aastal toimus kokku 22 raudteeõnnetust, millest 10 olid mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked ja 12 otsasõidud raudteel viibinud inimesele. Õnnetustes sai vigastada 4 ja hukkus 13 inimest.  Võrreldes 2016. aastaga (13 õnnetust, 7 vigastatut, 1 hukkunu) on nii õnnetuste koguarv kui ka vigastatute ning hukkunute arv kahetsusväärselt tõusnud. Õnnetuste peamiseks põhjuseks on liiklejate hooletus ning liiklus- ja ohutusreegleid eirav käitumine.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teeb kõikide õnnetuste asjaolude väljaselgitamiseks koostööd raudtee-ettevõtete ning Politsei- ja Piirivalveametiga, et jõuda iga juhtumi põhjusteni. Juhul, kui õnnetus on toimunud raudtee ülesõidu- või ülekäigukohal, kontrollitakse põhjalikult ületuskoha tehnilist ohutust, et veenduda raudteeinfrastruktuuri nõuetele vastavuses (korrektne märgistus ja muud liikluskorraldusvahendid, nähtavus). Õnnetusjuhtumite analüüs näitab, et ükski 2017. aasta õnnetus ei ole põhjustatud infrastruktuuri või veeremi tehnilisest rikkest, vaid liikleja hooletusest ning reeglite rikkumisest Jätkuvalt on palju õnnetusjuhtumeid, mis leiavad aset  inimeste viibimise tõttu raudteel selleks mitte ettenähtud kohas. 2017. aasta õnnetuste koguarvu on tõstnud ka raudteetöödel toimunud rongi kokkupõrked töömasinaga.

TJA paneb inimestele südamele, et raudtee on kõrgendatud ohuga piirkond ja seal liigeldes tuleb olla eriliselt tähelepanelik ning järgida igati liiklusreegleid. Vanematel soovitame oma lastele pidevalt rääkida raudteega seotud ohtudest ning liiklusreeglitest.

Kui liikled raudteel sõidukijuhi, jalakäija või jalgratturina, siis pea meeles:

  • raudtee on ohtlik piirkond juhul, kui eiratakse liikluseeskirja nõudeid
  • raudtee ületamisel ole eriti tähelepanelik ja eemalda kõik segajad (kõrvaklapid, nutiseadmed jms)
  • nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, anna sellele alati teed
  • järgi liiklusmärke, heli- ja valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi

Raudteed ei tohi ületada:

  • väljaspool ülekäigu- või ülesõidukohta
  • foori keelava tulega sõltumata tõkkepuu olemasolust või asendist
  • sulguva, suletud või avaneva tõkkepuu korral sõltumata foorituledest
  • reguleerija keelava märguande korral
  • viivitades

Halva nähtavuse (nt pimedal ajal, tiheda saju, pimestava päikesega) ning libedaga tuleb raudtee ületamisel olla eriliselt tähelepanelik. Autojuhid peavad libedaga arvestama sõiduki pikemat pidurdusteekonda ning alustama tavapärasest varem sõiduki kiiruse vähendamist enne ülesõitu.

Meelespea raudteel liiklemiseks on kättesaadav TJA kodulehelt: https://www.tja.ee/et/valdkonnad/onnetused-ja-statistika

 

Lisainfo:
Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist
667 2031/ 50 11 585| anu.volma@tja.ee
www.tja.ee Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23A, 10614 Tallinn

Perioodide võrdlustabel

HTML5 / FLASH / PDF / PowerPoint

Juhtumid kvartalite lõikes

Kokkupõrked ülesõitudel 2017
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 1 2
II 1 1
III 3 2
IV 5
Kokku 10 5

 

Otsasõidud jalakäijatele 2017
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 2 2
II 1 1
III 3 1 2
IV 6 3 3
Kokku 12 4 8

 

Juhtumid kokku 2017
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 3 4
II 2 2
III 6 1 4
IV 11 3 3
Kokku 22 4 13
Kokkupõrked ülesõitudel 2016
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 5 1
II
III 2 2
IV 1
Kokku 8 3

 

Otsasõidud jalakäijatele 2016
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 2 1 1
II 1 1
III 2 2
IV 0 0
Kokku 5 4 1

 

Juhtumid kokku 2016
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 7 2 1
II 1 1
III 4 4
IV 1
Kokku 13 7 1
Kokkupõrked ülesõitudel 2015
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 1
II 1
III 1
IV 2
Kokku 5

 

Otsasõidud jalakäijatele 2015
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 6 3 3
II 2 2
III
IV 6 2 4
Kokku 14 5 9

 

Juhtumid kokku 2015
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 7 3 3
II 3 2
III 1
IV 8 2 4
Kokku 19 5 9
Kokkupõrked ülesõitudel 2014
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I
II 2 12 2
III 3 3
IV
Kokku 5 12 5

 

Otsasõidud jalakäijatele 2014
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 4 2 2
II 4 2 1
III 3 2 1
IV 4 1 3
Kokku 15 7 7

 

Juhtumid kokku 2014
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 4 2 2
II 6 14 3
III 6 2 4
IV 4 1 3
Kokku 20 19 12
Kokkupõrked ülesõitudel 2013
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 1
II 2
III 5 1
IV
Kokku 8 1

 

Otsasõidud jalakäijatele 2013
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 1 1
II 3 2 1
III 1 1
IV 2 1 1
Kokku 7 4 3

 

Juhtumid kokku 2013
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 2 1
II 5 2 1
III 6 2
IV 2 1 1
Kokku 15 4 4
Kokkupõrked ülesõitudel 2012
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 3 1
II 1
III
IV
Kokku 4 1

 

Otsasõidud jalakäijatele 2012
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 4 3 1
II 3 1 2
III 3 4
IV 2 2
Kokku 12 6 7
Kokkupõrked ülesõitudel 2011
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 7 1
II 1
III 2
IV 5 2
Kokku 15 3 0

 

Otsasõidud jalakäijatele 2011
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 4 1 3
II 2 2
III 3 1 2
IV 4 4
Kokku 13 4 9
Kokkupõrked ülesõitudel 2010
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 6 3 1
II 2 1 1
III 1 1
IV 8 5
Kokku 17 10 2

 

Otsasõidud jalakäijatele 2010
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 3 3
II 3 2 1
III 4 2 2
IV 3 3
Kokku 13 4 9
Kokkupõrked ülesõitudel 2009
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 2
II 2 1 1
III 2 1
IV 1 1
Kokku 7 1 3

 

Otsasõidud jalakäijatele 2009
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 2 1 1
II 2 2
III 4 2 2
IV 3 3
Kokku 11 6 5

 

Otsasõidud raudteetöötajatele 2009
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I
II
III 1 2
IV
Kokku 1 2
Kokkupõrked ülesõitudel 2008
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 4
II 5 4 1
III 1
IV 2 1
Kokku 12 5 1

 

Otsasõidud jalakäijatele 2008
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 4 2 2
II 2 1 1
III 3 1 3
IV 4 2 2
Kokku 13 5 8
Kokkupõrked ülesõitudel 2007
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 9 4 1
II 7 1 3
III 9 4
IV 3 1
Kokku 28 10 4

 

Otsasõidud jalakäijatele 2007
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 5 3 2
II 4 3 1
III 2 2
IV 7 3 4
Kokku 18 9 9
Kokkupõrked ülesõitudel 2006
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 6
II 4
III 6 3
IV 4 8
Kokku 20 11

 

Otsasõidud jalakäijatele 2006
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 7 2 4
II 5 1 4
III 5 3 2
IV 7 2 5
Kokku 24 8 15
Kokkupõrked ülesõitudel 2005
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 9 6
II 6 2
III 8 3
IV 2
Kokku 25 11

 

Otsasõidud jalakäijatele 2005
 Kvartal Juhtumid Vigastatuid Hukkunuid
I 3 1 2
II 5 2 3
III 8 1 7
IV 7 1 6
Kokku 23 5 18