Raudteeõnnetuste vältimine on eelkõige liikleja enda kätes

TJA pressiteade
15.02.2018

2017. aastal toimus kokku 22 raudteeõnnetust, millest 10 olid mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked ja 12 otsasõidud raudteel viibinud inimesele. Õnnetustes sai vigastada 4 ja hukkus 13 inimest.  Võrreldes 2016. aastaga (13 õnnetust, 7 vigastatut, 1 hukkunu) on nii õnnetuste koguarv kui ka vigastatute ning hukkunute arv kahetsusväärselt tõusnud. Õnnetuste peamiseks põhjuseks on liiklejate hooletus ning liiklus- ja ohutusreegleid eirav käitumine.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teeb kõikide õnnetuste asjaolude väljaselgitamiseks koostööd raudtee-ettevõtete ning Politsei- ja Piirivalveametiga, et jõuda iga juhtumi põhjusteni. Juhul, kui õnnetus on toimunud raudtee ülesõidu- või ülekäigukohal, kontrollitakse põhjalikult ületuskoha tehnilist ohutust, et veenduda raudteeinfrastruktuuri nõuetele vastavuses (korrektne märgistus ja muud liikluskorraldusvahendid, nähtavus). Õnnetusjuhtumite analüüs näitab, et ükski 2017. aasta õnnetus ei ole põhjustatud infrastruktuuri või veeremi tehnilisest rikkest, vaid liikleja hooletusest ning reeglite rikkumisest Jätkuvalt on palju õnnetusjuhtumeid, mis leiavad aset  inimeste viibimise tõttu raudteel selleks mitte ettenähtud kohas. 2017. aasta õnnetuste koguarvu on tõstnud ka raudteetöödel toimunud rongi kokkupõrked töömasinaga.

TJA paneb inimestele südamele, et raudtee on kõrgendatud ohuga piirkond ja seal liigeldes tuleb olla eriliselt tähelepanelik ning järgida igati liiklusreegleid. Vanematel soovitame oma lastele pidevalt rääkida raudteega seotud ohtudest ning liiklusreeglitest.

Kui liikled raudteel sõidukijuhi, jalakäija või jalgratturina, siis pea meeles:

  • raudtee on ohtlik piirkond juhul, kui eiratakse liikluseeskirja nõudeid
  • raudtee ületamisel ole eriti tähelepanelik ja eemalda kõik segajad (kõrvaklapid, nutiseadmed jms)
  • nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, anna sellele alati teed
  • järgi liiklusmärke, heli- ja valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi

Raudteed ei tohi ületada:

  • väljaspool ülekäigu- või ülesõidukohta
  • foori keelava tulega sõltumata tõkkepuu olemasolust või asendist
  • sulguva, suletud või avaneva tõkkepuu korral sõltumata foorituledest
  • reguleerija keelava märguande korral
  • viivitades

Halva nähtavuse (nt pimedal ajal, tiheda saju, pimestava päikesega) ning libedaga tuleb raudtee ületamisel olla eriliselt tähelepanelik. Autojuhid peavad libedaga arvestama sõiduki pikemat pidurdusteekonda ning alustama tavapärasest varem sõiduki kiiruse vähendamist enne ülesõitu.

Meelespea raudteel liiklemiseks on kättesaadav TJA kodulehelt: https://www.tja.ee/et/valdkonnad/onnetused-ja-statistika

 

Lisainfo:
Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist
667 2031/ 50 11 585| anu.volma@tja.ee
www.tja.ee Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23A, 10614 Tallinn

Juhtumid kokku 2018 (I-IV kvartal)

Juhtumeid 32
Vigastatuid 17
Hukkunuid 13

Graafik - andmed kokku, aastatel 2005-2018

Juhtumid kvartalite lõikes

Kokkupõrked ülesõitudel 2018

 

Otsasõidud jalakäiatele 2018

 

Juhtumid kokku 2018

Kokkupõrked ülesõitudel 2017

 

Otsasõidud jalakäiatele 2017

 

Juhtumid kokku 2017

Kokkupõrked ülesõitudel 2016

 

Otsasõidud jalakäiatele 2016

 

Juhtumid kokku 2016

Kokkupõrked ülesõitudel 2015

 

Otsasõidud jalakäiatele 2015

 

Juhtumid kokku 2015

Kokkupõrked ülesõitudel 2014

 

Otsasõidud jalakäiatele 2014

 

Juhtumid kokku 2014

Kokkupõrked ülesõitudel 2013

 

Otsasõidud jalakäiatele 2013

 

Juhtumid kokku 2013

Kokkupõrked ülesõitudel 2012

 

Otsasõidud jalakäiatele 2012

Kokkupõrked ülesõitudel 2011

 

Otsasõidud jalakäiatele 2011

Kokkupõrked ülesõitudel 2010

 

Otsasõidud jalakäiatele 2010

Kokkupõrked ülesõitudel 2009

 

Otsasõidud jalakäiatele 2009

 

Otsasõidud raudteetöötajatele 2009

Kokkupõrked ülesõitudel 2008

 

Otsasõidud jalakäiatele 2008

Kokkupõrked ülesõitudel 2007

 

Otsasõidud jalakäiatele 2007

Kokkupõrked ülesõitudel 2006

 

Otsasõidud jalakäiatele 2006

Kokkupõrked ülesõitudel 2005

 

Otsasõidud jalakäiatele 2005