Operail AS koolitas raudteeohutuse saadikuid

10-11. oktoobril 2019 toimus Järvamaal, Jäägri Villas raudteeohutuse saadikute koolitus. Koolitusel osalejad omandasid algteadmised nii raudteeohutuse kui ka avaliku esinemise põhitõdedest ja alustest.

Koolitus oli suunatud rahvusvahelise logistika- ja transpordiettevõte Operaili erinevates piirkondades tegutsevatele missioonitundega töötajatele, kes soovivad vabatahtlikult panustada inimeste raudteeohutuse suurendamisse, mille hulka kuulub teadlikkuse tõstmine raudtee ületamisega seotud riskidest ning soovituste jagamine raudtee turvalisemaks ületamiseks.

Tambet Lõhmus, Leonid Vätson, Agne Kaur, Natalja Orover-Korjakina, Maksim Dõba, Nadežda Akrõmova, Jegor Sinjov ja Aleksandr Gavrilov omandasid kahe pika väljakutseid täis koolituspäeva jooksul vajalikke teadmisi raudteeohutusalaste teadmiste edastamiseks.

Kõik koolitusel osalenud läbisid koolituse edukalt ning said õiguse iseseisvalt viia läbi raudteeohutusalaseid esitlusi ning korraldada valdkonna tegevusi oma piirkonnas.

Koolitusel osalenud Operaili sisekommunikatsiooni juhi Agne Kauri sõnul on nüüd võimalik ohutusteadmiste jagamisega jõuda veel rohkemate laste ja noorteni. „Oleme koos mitmete Operaili töötajatega alates eelmise aasta novembrist viinud läbi raudteeohutusüritusi. Kaheksa Operaili raudteeohutussaadikuga suudame katta veel enam Eesti piirkondi, mis polnud varem võimalik ja teeme seda teadlikumalt,“ rääkis Kaur. „Meie eesmärk on jõuda lasteni, kes on raudteeäärsete lasteaedade viimastes rühmades või koolide esimestes klassides, kuna nemad alustavad või alustanud enda isesesivat kooliteed. Raudteeohutuse edendamine on meie jaoks tähtis ja mida rohkemate lasteni jõuame, seda kindlamad saame olla, et tulevikus teevad nad raudteel liigeldes ohutuid valikuid. Suur tänu Operation Lifesaver Estoniale, koolituse läbiviimise eest, OLE vabatahtlike hulka on au kuuluda,“ lisas ta.

Õnnitleme koolituse läbinuid ning tervitame uusi raudteeohutusse panustavaid vabatahtlikke – raudteeohutuse saadikuid.

Koolitust viisid läbi Operation Lifesaver Estonia  juhatuse esimees Tamo Vahemets ning koolitusjuht Getter Toome.

Käesolev koolitus kandis järjekorranumbrit 19 ning raudteeohutusalase esitleja tunnistus on väljastatud 128-le vabatahtlikule.

Raudteeeohutusalaste tegevuste ja loengute läbiviimiseks raudteeohutuse saadikute poolt saatke kiri aadressile ole@ole.ee või võtke ühendust Operail AS-ga

Lase rong läbi!

 

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Operail AS, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.