Raudteeohutusnädal võeti kokku tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2021, kus tunnustati ka raudteeohutusega tegelejaid.

Reedel 24.09.2021 tunnustas Eesti Vabariigi siseminister Kristian Jaani, tänusündmusel “Kuldne Tõkkepuu”,  organisatsioone ja vabatahtlikke panuse eest raudteeohutuse valdkonnas.

Raudteeohutuse valdkonna kõrgeima tunnustuse – OLE teenetemärgi pälvisid:

  • Kätlin Alvela – Häirekeskus
  • Kai Kuuspalu – Transpordiamet
  • Triinu Uiboleht – Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
  • Rein Ljäkin – AS Eesti Raudtee
  • Nurmely Mitrahovitš – Siseministeerium

Tiitli „Parim esitleja“ pälvis raudteeohutussaadik  Agne Teder, Operail AS-st.
Tiitliga „Mentor“ tunnustati Thea Tekkel’it Lõuna prefektuurist

Raudteeohutusalase tänumeene “Kuldne tõkkepuu 2021” laureaat on Häirekeskus.

OLE juhatuse esimees Tamo Vahemetsa sõnul pälvis Häirekeskuse meeskond tänumeene igati ära teeninud. Nende süsteemne tegevus on loonud olukorra, kus informatsiooni liikumine inimeste ja raudtee-ettevõtete vahel on muutunud  kiireks ja professionaalseks. Elanike poolt edastatud informatsioon ohuolukordadest jõuab kiiresti raudtee-ettevõteteni ja õnnetusjuhtumitele reageerimine on korraldatud kiiresti ja professionaalselt. Tänu heale koostööle on päästetud mitmeid inimelusid.

Täiendavalt anti nii era- kui juriidilisele isikule üle ca 60 tänukirja.

Käimasoleva raudteeaasta puhul anti tänusündmusel üle ka Raudteeaasta Fondi stipendiumid. Stipendiumid pävisid:
InNomine OÜ, Teatripisik MTÜ, Lina ja Lava MTÜ ja Eesti sõjamuuseum – kindral Laidonäri muuseum.

Tunnustuse “Kuldne Tõkkepuu” on varasematel aastatel pälvinud Tallinna Linnavalitsus, Liivika Juksaar, Kristiine Kaubanduskeskuse AS, Tarmo Miilits, Lääne-Eesti Päästekeskuse Järvamaa päästeosakond, Andrei Sozinov, Marek Lindmaa, JCDecaux Eesti OÜ, Eesti Tervisedenduse Ühingu Harju osakond, Kai Kuuspalu, Dago Antov, Digiekraanid OÜ, Kristjan Pihl.

Lisainformatsioon:
Tamo Vahemets,
juhatuse esimees-tegevjuht
MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE)
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja AS GoRail.