Esimesel poolaastal liitus OLE-ga 15 vabatahtlikku raudteeohutussaadikut

Käesoleva aasta esimese 5 kuu jooksul viis OLE läbi 2 raudteeohutusalast koolitust tulevastele raudteeohutussaadikutele

Kahepäevaste koolituste järel väljastati vabatahtlikele tunnistused, mis annavad neile õiguse iseseisvalt viia läbi raudteeohutsalaseid koolitusi ja tegevusi.

Raudteeohutussaadikute koolituse läbisid:

Vihula Mõisas 3-4. veebruaril

Raudteeohutussaadikud Madis Kolli Eesti Raudtee AS-st, , Darja Lukašenko-Tšistotina ja  Andrus PrükkTranspordiametist ning Eeva Õun, Elle Tiki  ja Kristel Põhjala Politsei- ja Piirivalveametist, 

Jäägri Villas 12-13. mail

Raudteeohutussaadikud Artur Lorents, Martin Merisalu Eesti Liinirongid AS-st, Katy Pärn, Helen Hindrichson-Nairis, Paul-Henry Sereda Eesti Raudtee AS-st, Tõnis Muuga Operail AS-st ja Marina Annus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist.

Õnnitleme koolituse läbinuid ning tervitame uusi raudteeohutusse panustavaid vabatahtlikke – raudteeohutuse saadikuid.

Koolituse viisid läbi Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets ning koolitusjuht Getter Toome.

Käesolev koolitus kandisid järjekorranumbrit 23 ja 24 ning raudteeohutusalase esitleja tunnistus on väljastatud 166-le vabatahtlikule.

Raudteeohutussaadikud viivad läbi raudteeohutusalaseid loendguid haridusasutustes ja osalevad erinevatel kohalikel sündmustel, raudteeohutusalase infopunkti töös.

Raudteeeohutusalaste tegevuste ja loengute läbiviimiseks raudteeohutuse saadikute poolt tuleb saata kiri aadressile ole@ole.ee

Lase rong läbi!

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja AS GoRail.