Tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2016 tunnusti avaliku raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone

Täna, 26.04.2016 tunnustas siseminister Hanno Pevkur tänusündmusel “Kuldne Tõkkepuu”, organisatsioone ja eraisikuid silmapaistva tegevuse eest raudteeohutuse valdkonnas.

“Raudteeohutusega tulemuslik tegelemine eeldab paljude erinevate osapoolte ühist panust ohutu keskkonna loomisel” ütles Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimees Tamo Vahemets. “Tunneme uhkust toimiva koostöövõrgustiku üle kuhu kuuluvad vabatahtlikud, äriettevõtted ja riigiametite esindajad”, lisas Vahemets

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul teeb riik kõik võimaliku, et tagada kodanike turvalisus – häirekeskus võtab vastu hädaabikõnesid, päästjad ja politseinikud reageerivad operatiivselt. Palju õnnetusi saaks aga ära hoida, kui oleksime üksteise suhtes hoolivamad’.

Raudteeohutuse valdkonna kõrgema tunnustuse – OLE teenetemärgi andis siseminister üle järgmistele isikutele:  

  • Thea Tekkel – Politsei-ja Piirivalveamet, Valga politseijaoskond, ennetus- ja menetlustalitus, noorsoopolitseinik, vanemkomissaar. Pikaajalise vabatahtliku tegevuse eest avaliku raudteeohutuse arendamisel
  • Nikolai-Aleksander Luik – AS EVR Cargo, ohutusjuht. Pikaajalise tegevuse eest raudteeohutuse arendamisel
  • Janar Taal – Maanteeamet, Lõuna regioon, ehitusvaldkonna juht. Pikaajalise tegevuse eest turvalisema liikluskeskonna loomisel ja avaliku raudteeohutuse arendamise eest
  • Anne Kuuskmann – Häirekeskus, Põhja keskus, valvevahetuse juht. Raske tagajärjega raudteejuhtumi ärahoidmise eest.
  • Ain Saare – Operation Lifesaver Estonia, kujundaja. Pikaajalise tegevuse eest avaliku raudteeohutuse arendamisel
  • „Parim esitleja 2016“ on Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas
    Tiitliga “Parima esitleja” tunnustatakse OLE vabatahtlikku esitlejat, kelle kohta haridusastustelt on möödunud aastal laekunud enim positiivset tagasisidet.

Tänumeene “Kuldne tõkkepuu 2016” laureaadiks on Tallinna Tehnikaülikoooli professor Dago Antov

Täiendavalt tunnustas siseminister tänukirjadega ca 50 era- ja juriidilist isikut.

OLE on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.

Erikülaline Herbert Ving, Viljandimaalt.