Telliskivi ülesõidul

Täis­kas­va­nu­te­na ole­me ees­ku­juks las­te­le — kah­juks kipu­me sage­li seda täht­sat rol­li unus­ta­ma.

Tal­lin­nas, 31.10 järg­nes grupp lap­si Tel­lis­ki­vi raud­tee­üle­sõi­du üle­ta­misel juhen­daja­le, kes ei pida­nud olu­li­seks liik­lus­ohu­tus­nõu­de­id ja ooda­ta kuniks puna­ne foo­ri­tu­li kus­tub

#puna­neon­pu­na­ne
#hoia­me­elu
#lase­rong­lä­bi