Raudteeohutussaadikute read täienesid kaheksa vabatahtlikuga

0405. juunil 2021 viidi läbi Harjumaal, Ruunaveres, raudteeohutuse saadikute koolitus.

Koolitusel osalesid Jeanette Sepp ja Helle Volter Eesti Raudtee AS-st, Polina Miina ja Meelis Jerlov Operail AS-st, Aire Havakats, Kadi Saun ja Ragnar Randviir Politsei- ja Piirivalveametist ning Imre Volter omandasid kahe pika väljakutseid täis koolituspäeva jooksul vajalikke teadmisi raudteeohutusalaste teadmiste edastamiseks.

Kõik koolitusel osalenud läbisid koolituse edukalt ning said õiguse iseseisvalt viia läbi raudteeohutusalaseid esitlusi ning korraldada valdkonna tegevusi oma piirkonnas.

Õnnitleme koolituse läbinuid ning tervitame uusi raudteeohutusse panustavaid vabatahtlikke – raudteeohutuse saadikuid.

Koolitust viisid läbi Operation Lifesaver Estonia  juhatuse esimees Tamo Vahemets ning koolitusjuht Getter Toome.

Käesolev koolitus kandis järjekorranumbrit 21 ning raudteeohutusalase esitleja tunnistus on väljastatud 143-le vabatahtlikule.

Raudteeeohutusalaste tegevuste ja loengute läbiviimiseks raudteeohutuse saadikute poolt saatke kiri aadressile ole@ole.ee

Lase rong läbi!

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Operail AS, Edelaraudtee ja GoRail AS