Aktsioon „Jalgrattur, ületa raudteeülekäigukoht jalakäijana – Tule rattalt maha

22.septembril toimub üle-eestiline aktsioon „Jalgrattur, ületa raudteeülekäigukoht jalakäijana – Tule rattalt maha.

Käimasoleva raudteeohutusnädala raames viivad 22.09 ajavahemikus 13:00-15:00 raudtee-ettevõtted, Politsei- ja Piirivalveamet ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet läbi ühisaktsiooni, mille fookuses on jalgratturite õiguspärane käitumine raudtee ületamisel.

Aktsiooni käigus pööravad ametnikud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist ja Politsei- ja Piirivalveametist ning AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja Elroni töötajad erinevatel raudteeülekäigukohtadel tähelepanu jalgratturitele, kes eiravad rattalt maha tulemise kohustust. Samuti pööratakse tähelepanu neile, kes raudtee ületamisel tegelevad kõrvaliste tegevustega, räägivad telefoniga või on eraldanud ennast liiklusest, kandes kõrvaklappe.

Aktsiooni eestvedaja raudteeohutusega tegeleva mittetulundusühingu Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimeheTamo Vahemetsa sõnul on aktsiooni eesmärk meelde tuletada inimestele raudtee ületamisega seotud ohutusreegleid ja toetada neid jalgrattureid, kes mõistavad vajadust tulla raudteeülekäigukohtadel rattalt maha ja ületada raudtee jalakäijana. Kombinatsioon jalgratas ja kõrvalised tegevused võivad endaga kaasa tuua traagilised tagajärjed, mille ennetamiseks aktsioon korraldataksegi.

PPA ennetusteenuste omaniku Gerli Grünbergi sõnul jääb raudteeülesõidu kohal toimuvas õnnetuses nõrgemaks pooleks paratamatult inimene, olgu jalgsi, rattal või mootorsõidukis. „Koostöös loome turvalisust ja seetõttu oleme 22. septembril koostööpartneritega inimestele raudteeohutuse tähtsust meelde tuletamas. Jõuame kõik tervena koju, kui peame sõidu- ja raudteed ületades kinni peamisest tõest- peatu, vaata, veendu„

TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik rõhutab, et raudteeohutus on osa liiklusohutusest, kus on oluline anda eeskuju ning käituda ise ohutult. „Meie kogemused on näidanud, et õnnetusjuhtumite peamiseks põhjuseks on hooletus ja tähelepanematus. Seepärast pöörame suurt rõhku raudteeohutuse edendamisele. Paraku juhtub raudteel kergeid õnnetusi harva, mistõttu kutsume üles raudteele lähenedes jalgrattureid rattalt maha tulema ja ka kõiki teisi liiklejaid eriti hoolikalt vaatama, kuulama ning veenduma.”

Aktsiooni läbiviimise aeg ja kohad
Aktsioon viiakse läbi ajavahemikus 13:00-15:00 järgmistel raudteeülekäigukohtadel:

Tallinn
Laagri – Tallinn
Tondi Tallinn
Hiiu – Tallinn
Nõmme – Tallinn
Pääsküla – Tallinn
Kitseküla – Tallinn
Pärnu mnt – Tallinn
Veerenni – Tallinn
Tuisu – Tallinn

Keila
Kohtla
Türi
Kehra
Aegviidu
Kiisa
Saue
Aruküla
Lagedi
Maardu
Jõgeva
Elva
Põlva
Rapla
Sillamäe
Kiviõli
Kohtla-Järve
Kohtla Nõmme raudteejaam
Sonda raudteejaam
Jõhvi (viadukt)
Jõhvi (Konsumi juures)

 

Raudteeohutusnädala viivad läbi: Eesti Raudtee AS, Operail AS, Edelaraudtee AS, GoRail AS ja Elron.
Kampaaniat toetavad: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Transpordiamet, Päästeamet

Info:
Tamo Vahemets, OLE juhatuse esimees,
Tel: 50 45 112,
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
www.ole.ee

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Operail AS, Edelaraudtee AS ja AS GoRail.