Pressiteade: Uued juhised raudtee turvaliseks ületamiseks aitavad säästa elusid

Genf, Šveits

Rahvusvaheline Maanteetranspordi Liit (IRU), Rahvusvaheline Raudteede Föderatsioon (UIC) ja Operation Lifesaver Estonia (OLE) avaldasid 3. mail 2016 flaieri juhistega raudtee turvaliseks ületamiseks. Flaieri eesmärgiks on elukutseliste autojuhtide teadlikkuse tõstmine ja raudteeülesõitudel toimuvate õnnetuste arvu vähendamine.

Raudteeülesõitude kasutamine on ohutu senikaua kuni kasutajad järgivad kõiki kehtivaid reegleid. Riskid siiski jäävad ja raudteeveeremi ning veokite kokkupõrgete tagajärjed võivad olla väga rasked.

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) 1968. aasta maanteeliiklust käsitlev Viini konventsioon sätestab, et „rongidel on eelisõigus, samas kui autojuhid ja jalakäijad peavad järgima raudteeülesõitude turvaliseks ületamiseks liiklusmärke ja –signaale, hoides nii ära rikkumistest tingitud võimalikke kokkupõrkeid ja rongireisijate, – meeskondade ning teiste liiklejate elude ohtu seadmise.”

Viimastel aastakümnetel on kogu maailmas oluliselt kasvanud nii maanteedel kui ka raudteedel veetavate kaupade maht. Sellest tulenevalt on suurenenud ka raudteeülesõitude ohutase.

Seetõttu ühendasidki ülemaailmsed maantee- ja raudteetranspordi assotsiatsioonid IRU ja UIC ning Operation Lifesaver Estonia jõud tõstmaks elukutseliste autojuhtide teadlikkust raudteeülesõitude ohutusega seotud temaatikast. Avaldatud flaier ei käsitle kõiki olukordi, mis võivad tekkida raudteeülesõitude kasutamisel elukutseliste autojuhtide poolt, kuid selle eesmärgiks on tõsta nende teadlikkust riskidest, mis võivad viia kokkupõrgeteni.

IRU maanteeohutuse komisjoni president Rob Aarse selgitas: „Tõelise maanteetranspordi professionaali jaoks on ka üks liiklusõnnetus liiga palju. Me tervitame võimalust teha koostööd UIC ja Operation Lifesaver Estonia’ga raudteeülesõitude ohutumaks muutmisel. Meie eesmärgiks on tõsta juhtide teadlikkust võimalikest riskidest ja säästa nii elusid.”

UIC peadirektor Jean-Pierre Loubinoux rõhutas: „Oleme selle ohtliku keskkonnaga tegelenud juba aastaid, kuid vaid koostöö selliste maanteetranspordi organisatsioonidega nagu IRU võimaldab tõsta ohutustaseme raudteeülesõitudel kõrgeima võimalikuni.”

OLE tegevjuht Tamo Vahemets lisas: „Olen veendunud, et need UIC ja IRU’ga koostöös välja töötatud ohutusjuhised aitavad elukutselistel autojuhtidel mõista paremini raudtee ületamisega seotud riske, andes neile selged juhised raudteeülesõitude ohutuks kasutamiseks. Ma loodan, et juhid võtavad antud näpunäiteid tõsiselt ja käsitlevad neid kui ohutusreegleid.”

Lisaks juhtide teadlikkuse tõstmisele, aitab koostöö kolme organisatsiooni vahel parandada raudteeülesõitude projekteerimise kvaliteeti ja suurendada nende kasutamise ohutust.

Raudteeülesõitude ohutusflaier on praegu saadaval inglise keeles, aga peatselt ka teistes keeltes.

Lugege lisa
IRU work to increase road safety
UIC work to increase rail safety ja road/rail safety
OLE work to increase road/rail safety

 

Märkus toimetajatele

Rahvusvaheline Raudteede Konföderatsioon (UIC)

Pariisis asuv UIC koondab 200 raudtee-ettevõtet maailma erievaist paigust. Organisatsiooni peamiseks eesmärgiks on üleilmne raudteetranspordi edendamine ja liikmete vahelise rahvusvahelise koostöö korraldamine. Peamised tegevused on suunatud tehnilisele harmoniseerimisele ja raudteestandardite väljatöötamisele, kauba- ja reisivedude (sh kiirrongiliikluse) arendamisele, raudteetranspordi jätkusuutlikkuse tagamisele, ohutusele, turvalisele ja koolitusele. UIC teeb tihedat koostööd enam kui 50 rahvusvahelise organisatsiooni ja erialaliiduga.

IRU

IRU on ülemaailmne maanteetranspordi organisatsioon, mis edendab majanduskasvu ja heaolu inimeste ja kaupade jätkusuutliku liikuvuse kaudu. 1948. aastal asutatud IRU tegutseb enam kui 100 riigis.

Operation Lifesaver Estonia (OLE)

Tallinnas paiknev OLE on 2004. aastal AS Eesti Raudtee poolt asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on Suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ja selle tagajärjel hukkunute ning vigastatute arvu. OLE liimeteks on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.

 

Meediakontaktid

Marie Plaud
asedirektor – kommunikatsioon
International Union of Railways (UIC)
16, rue Jean Rey – F-75015 Paris, France
Tel +33 (0)1 44 49 20 52 | Fax +33 (0)1 44 49 20 59
plaud@uic.org
www.uic.org

John Kidd
kommunikatsioonijuht
IRU
16, chemin de la Voie-Creuse / B.P. 44
CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Tel: +41-22-918 27 07
press@iru.org
www.iru.org

Tamo Vahemets
tegevjuht
Operation Lifesaver Estonia
Toompuiestee 35
10133 Tallinn, Estonia
Reg nr. 80215200
A/A: 10220041791012 SEB
Tel: +372 50 45 112
ole@ole.ee
www.ole.ee/en/

 

 

Voldikud

Bussijuhtidele Taksojuhtidele Veokijuhtidele