Rubriik / Lõputööd / Uudised

    Loading posts...
  • Lõputöö – Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõidukohtadel

    Autor: Tuuli Viliberg ABSTRAKT  Raudteeülesõitudel toimuvad õnnetused on reeglina väga raskete tagajärgedega ning tekkinud kahju suur nii majanduslikus kui sotsiaalses mõttes. Veeremi ja maanteesõiduki kokkupõrgete toimumise peamiseks põhjuseks on teekasutajate eksimus. Käesoleva lõputöö…
  • Lõputöö – Jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumine Eesti raudteeülekäikudel

    Autor: Triinu Uiboleht ABSTRAKT  Antud lõputöö uurimisprobleemiks oli suurenenud otsasõitude arv jalakäijatele Eesti raudteedel. Sellest tulenevalt seati eesmärgiks kindlaks teha jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumise peamised karakteristikud Eesti ülekäigukohtadel, tuua välja huvipakkuvamad asjaolud…